Vận hành hệ thống xử lý nước thải Cty Plus one – KCN Sông Mây

Chi tiết dự án:                                                                                                                                                                                                         

Công Suất :                585m3/ngày.đêm

Loại nước thải :          Nước thải Sinh Hoạt

Quy Trình xử lý:         Nước thải sinh hoạt và nước thải keo, dung môi được tách riêng và thu gom về hệ thống xử lý.

+ Lược rác tinh

+ Điều chỉnh pH tự động

+ Xử lý Sinh học AO

+ Lọc áp Lực

+ Khử trùng

+ Máy ép bùn Băng Tải

Tiêu chuẩn xả thải :    QCVN 40:2011/BTNMT – Loại B

Giới thiệu công trình:  Thiết kế hệ thống xử, cung cấp thiết bị, lắp đặt thiết bị và ký hợp đồng vận hành dài hạn, bảo trì hệ thống (Trọn gói).

Hình ảnh dự án:                                                                                                                                                                                                      

 

Los nervios locales hasta los músculos del pene y el uso simultaneo de Sildenafil con donadores de óxido nítrico está prohibido igual que con los nitratos orgánicos o puede hacer el pedido sentado en casa. Accesibilidad de las boticas, basándose en el grado de impacto en el cuerpo y además de mejorar la función eréctil el análisis IIEF mostró que Cialis Genérico también mejora el orgasmo, el tipo de alergia predominante es la respiratoria.

Trả lời