1330-Tân Thuận

Loại nước thải: Nước thải khu công nghiệp

Công suất: 15.000m3 ngày/ đêm.

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 40 loại A/B

Quy trình công nghệ: Tiền xử lý, hệ thống xử lý sinh học công nghệ A/O, hệ thống xử lý hóa lý, hệ thống khử trùng, hệ thống thiết bị công nghệ quan trắc tự động.