1672-Namtex

Loại nước thải: Nước thải khu công nghiệp

Công suất: 6.000m3 ngày/ đêm.

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 40 loại A

Quy trình công nghệ: Tiền xử lý (tách rác, giải nhiệt), hệ thống xử lý sinh học tiếp xúc, hệ thống xử lý hóa lý bậc 1, hệ thống oxy hóa bậc cao, hệ thống ép bùn tận dụng nước thải sau xử lý cho công tác vệ sinh máy, tiết kiệm nguồn nước sạch, thiết bị quan trắc tự động.

Loại nước thải: Nước thải khu công nghiệp

Công suất: 6.000m3 ngày/ đêm.

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 40 loại A

Quy trình công nghệ: Tiền xử lý (tách rác, giải nhiệt), hệ thống xử lý sinh học tiếp xúc, hệ thống xử lý hóa lý bậc 1, hệ thống oxy hóa bậc cao, hệ thống ép bùn tận dụng nước thải sau xử lý cho công tác vệ sinh máy, tiết kiệm nguồn nước sạch, thiết bị quan trắc tự động.