Tư vấn vận hành HTXL nước thải Sinh Hoạt Phú Mỹ Hưng

Chi tiết dự án:                                                                                                                                                                                                         

Công Suất :                10.000m3/ngày.đêm

Loại nước thải :          Nước thải Sinh Hoạt

Quy Trình xử lý:         Nước thải Sinh Hoạt được thu gom về hệ thống xử lý.

+ Bể đầu vào

+ Lược rác tinh

+ Bể lắng cát

+ Mương Oxi hóa (Công nghệ sinh học)

+ Khử trùng

+ Máy ép bùn băng tải

Tiêu chuẩn xả thải :    QCVN 14:2008/BTNMT – Loại A

Giới thiệu công trình:  Tư vấn vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của Phú Mỹ Hưng, Cung cấp các thiết bị máy thổi khí, máy bơm định lượng, …

Hình ảnh dự án:                                                                                                                                                                                                      

Trả lời