Vận hành hệ thống xử lý nước thải Cty Chutex – Đức Hòa, Long An

Chi tiết dự án:                                                                                                                                                                                                         

Công Suất :                200m3/ngày.đêm

Loại nước thải :          Nước thải Sinh Hoạt & Công Nghiệp (Giặt & Làm mềm vải)

Quy Trình xử lý:         Nước thải Sinh Hoạt và nước thải Công Nghiệp được tách riêng và thu gom về hệ thống xử lý.

+ Xử lý Sinh học AO

+ Khủ trùng

Tiêu chuẩn xả thải :    QCVN 40:2011/BTNMT – Loại A

Giới thiệu công trình:  Thiết kế hệ thống xử, cung cấp thiết bị, lắp đặt thiết bị và Ký hợp đồng vận hành, bảo trì hệ thống ( Trọn gói)

Hình ảnh dự án:                                                                                                                                                                                                      

Trả lời