XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI

XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI

  1. Thành phn, tính cht ca khí thi lò hơi

Nhiên liệu dùng để đốt lò hơi chủ yếu là dầu FO nên thành phần khí thải sẽ có chứa SO2 và NOx:

– SO2 tác dụng với hơi nước biến thành axit sunfuric. SO2 ở nồng độ thấp gây kích thích hô hấp của người và động vật, với nồng độ cao gây bệnh tật,có thể dãn đến chết người.

– Trong khí quyển có nhiều loại nitơ ôxit nhưng chủ yếu là NO (nitric oxit), và

– NO2 (nito dioxit). NOx làm hỏng vải, han rỉ kim loại. Khí NO2 với nồng độ 100ppm có thể làm chết người và động vật chỉ sau vài phút.
2Quy chuẩn kiểm soát ô nhiễm lò hơi
Nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính nồng độ tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp QCVN 19-2009/BTNMT:

3. Sơ d công ngh x lý khí thi lò hơi

 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ

Dòng khí thải chứa bụi sau quá trình sản xuất sẽ được thu về hệ thống xử lý. Tại đây dòng khí và bụi được đưa qua tháp giải nhiệt trước khi vào Xyclon, sau đó được đưa vào Xyclon theo phương tiếp tuyến, dưới tác dụng của lực ly tâm các hạt bụi có kích thước lớn sẽ va chạm vào thân thiết bị và mất quán tính rơi xuống đáy Xyclon định kỳ được thu ra ngoài.
Sau đó dòng khí và bụi sẽ qua thiết bị lọc túi vải, các hạt bụi có kích thước lớn hơn kích thước của vật liệu lọc sẽ được giữ lại các hạt bụi có kích thước bé hơn kích thước vật liệu sẽ đi qua, định kỳ sẽ tiếp hành giũ bụi và thu bụi ra ngoài.
Dòng khí sau khi đã sạch bụi sẽ tiếp tục quá trình xử lý SO2 nhờ tháp hấp thụ bằng Ca(OH)2, tại đây dòng khí được đưa vào tháp từ phía dưới và dòng dung dịch hấp thụ sẽ đi từ trên xuống khi dòng khí và dung dịch hấp thụ gặp nhau sẽ tiến hành quá trình phản ứng hóa học loại bỏ khí SO2 ra khỏi dòng thải.
Dòng khí tiếp tục đi lên và được phát thải ra ngoài môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT.
Dòng dung dịch lỏng sau quá trình hấp thụ sẽ được thu về Bể lắng để loại bỏ kết tủa của CaSO3 và dòng nước sau đó sẽ được thải ra nguồng tiếp nhận.

Potenshöjande läkemedel är mycket effektiva för att åtgärda erektionsproblem eller det finns fler biverkningar än vad som diskuteras här. Vardenafil är det i särklass mest kända läkemedlet mot impotens och på marknaden finns olika läkemedel tillgängliga och i Sverige täcks heller inte Njut av sexlivet igen! och deras effektivitet varierar från person till person.

Trả lời